Fundacja VideSupra

Podaruj 1% swojego podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego „FUNDACJA VIDE SUPRA”.

Wystarczy wpisać w PIT nr KRS Fundacji 0000265542 aby rozwinąć skrzydła naszym podopiecznym. Serdecznie dziękujemy.

Fundacja działa całkowicie wolontaryjnie (nikt i z żadnego tytułu nie pobiera wynagrodzenia) i wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na cele statutowe.

Fundacja Vide Supra została założona w 2006 roku z inicjatywy Krzysztofa Łokaja. Istniejemy dzięki finansowemu wsparciu założyciela i ludzi wielkiego serca: osób prywatnych oraz firm i instytucji wrażliwych na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non profit. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

O NAS

JAK POMÓC

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

CELE I ZASADY

DARCZYŃCY

KONTAKT

Aktualności

” Podobnie jak w ubiegłym roku wspieramy Filipka Malinowskiego w Jego ciężkiej chorobie. Dzięki Państwa wpłatom 1% podatku z 2016 roku, za które serdecznie dziękujemy,  do końca kwietnia przekażemy 3000 zł na niezbędne leki dla Filipka. Akcję tą realizujemy przy współpracy z FUNDACJĄ DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” z Warszawy. Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o wspieranie nas w tych działaniach poprzez wpłaty na nasze konto.

 Dane do przelewu:
Fundacja Vide Supra

PKO Bank Polski S.A. Oddział 18 w Warszawie
nr rachunku: 44 1440 1299 0000 0000 0537 3662

tytułem : Filip Malinowski darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

2017 © Copyright - Fundacja Videsupra