Komitet Honorowy Fundacji Vide Supra pełni funkcję doradczą oraz aktywnie wspiera i realizuje cele statutowe.
Powołujemy do niego osoby, które mają dar dzielenia się z innymi czasem, doświadczeniem i umiejętnościami.

Obecnie funkcję Członka Komitetu Honorowego pełnią: