Mecenas Vide Supra to darczyńca fundacji, który w znaczący sposób przyczynia się do realizacji naszych projektów w skali całego roku. Tytuł ten Zostań Mecenasem Vide Supra Tytuł Mecenasa Vide Supra w danym roku otrzymuje firma lub osoba, która w ciągu roku udzieliła znaczącego wsparcia dla działań Fundacji, przyczyniając się do realizacji naszych najważniejszych projektów dla dzieci i młodzieży.

Firmy:

  • Złoty Mecenas Vide Supra – tytuł dla firmy, która w ciągu roku wesprze fundację kwotą 10 000 zł;
  • Platynowy Mecenas Vide Supra – firma, który przekaże fundacji w ciągu roku kwotę 20 000 zł;
  • Diamentowy Mecenas Vide Supra – firma, która wesprze fundację w ciągu roku kwotą 50 000 zł.

Osoby prywatne:

  • Złoty Mecenas Vide Supra – osoba, która w ciągu roku przekaże nam w ciągu roku kwotę 5 000 zł;
  • Platynowy Mecenas Vide Supra – darczyńca, którzy wesprze fundację w ciągu roku kwotą 10 000 zł;
  • Diamentowy Mecenas Vide Supra – to tytuł dla osoby, która w ciągu roku przekaże nam 15 000 zł.

Każdy z Mecenasów, który zaangażował się we wsparcie naszych podopiecznych otrzyma od fundacji merytoryczny i finansowy raport fundacji za dany rok, w którym znajdą się informacje o wykorzystaniu przekazanych nam środków.