siepomagaSiePomaga łączy w jednym miejscu ludzi chcących wspierać potrzebujących z organizacjami pozarządowymi, których misją jest niesienie pomocy. SiePomaga współpracuje tylko ze sprawdzonymi fundacjami i stowarzyszeniami rejestrowymi posiadającymi status Organizacji Pożytku Publicznego. Profil fundacji Vide Supra znajdziecie na http://siepomaga.pl/f/videsupra .

pomagam_400x120Pomagam.info to miejsce gdzie każdy internauta może pomóc wybranej organizacji lub inicjatywie. Profil Fundacji Vide Supra znajdziecie na http://www.pomagam.info/vide_supra/.

 

 

 

ekartkiEkartki.pl to serwis internetowy, dzięki któremu można tworzyć i wysłać kartki elektroniczne. Korzystając z niego możecie powiadomić swoich znajomych o naszych działaniach lub zachęcić ich do wspierania fundacji. Kartki fundacji znajdziecie na http://www.ekartki.pl/VideSupra/kartki/.