Słowo wolontariusz pochodzi od łacińskiego volontarius, co znaczy dobrowolny, ochotniczy, chętny. Wolontariat to forma aktywnego uczestnictwa w działaniach fundacji. Wolontariusze – osoby dobrowolnie i bezpłatnie poświęcające swój czas, wykonują różnorodne czynności: od spraw typowo organizacyjnych po czynne realizowanie wybranych projektów.

Serdecznie zapraszamy osoby twórcze, kreatywne, otwarte, chcące podzielić się swoim wolnym czasem, do dołączenia do grona wolontariuszy fundacji. Prosimy o przesłanie krótkiej charakterystyki swojej osoby, a także tego, co chcielibyście robić w fundacji.

Szczególnie gorąco zapraszamy do współpracy grupy działające w ramach wolontariatu pracowniczego. Wspólne działanie na rzecz innych stwarza niepowtarzalną okazję do poznania się nawzajem od nowej – pozabiznesowej – strony, integracji pracowników wokół wartościowych inicjatyw a także sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, które potem owocują w codziennej pracy.