Fundacja Vide Supra
ul. ul. Sojczynskiego 3/5, 91-812 Łódź
tel.  (+48 42) 657 10 86

Regon: 140719530
KRS: 0000265542
NIP: 527-252-47-60
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego