Fundacja Vide Supra
ul. Brylantowa 8 ; 91-604 Łódź

Regon: 140719530
KRS: 0000265542
NIP: 527-252-47-60
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego