W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Tomasz Rychlewski – Przewodniczący Rady  więcej…
  • Monika Kochaniak – Członek Rady
  • Radosław Rychlewski – Członek Rady

Od 23 czerwca 2016 roku Prezesem Zarządu Fundacji Vide Supra jest Piotr Krysiak

______________________________________________________________________________________

Założycielem Fundacji jest Krzysztof Łokaj.