W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Tomasz Rychlewski – Przewodniczący Rady  więcej…
  • Monika Kochaniak – Członek Rady
  • Radosław Rychlewski – Członek Rady

Od 23 czerwca 2016 roku Prezesem Zarządu Fundacji Vide Supra jest Piotr Krysiak

Od 9 marca 2015 roku Prezesem Zarządu Fundacji Vide Supra jest Anita Mertyn więcej…

______________________________________________________________________________________

Założycielem Fundacji oraz Przewodniczącym Rady Fundacji jest Krzysztof Łokaj.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Od 1 marca 2014 roku do 8 marca 2015 rokuPrezesem Zarządu Fundacji Vide Supra jest Bogusława Grabowska  więcej…