Skrzynka Marzeń to projekt kierowany do tych osób i firm, które chciałyby wspierać konkretny cel lub konkretnego stypendystę. Nie zawsze przyznane przez Fundację stypendium jest w stanie zaspokoić bieżące potrzeby naszych utalentowanych podopiecznych. Czasem potrzeba pojawia się nagle, a czasem to kiełkujące od dawna marzenie. Dzięki skrzynce istnieje możliwość wsparcia określonej prośby, bo przecież marzenia nie znają ograniczeń i każde z nich może się spełnić dzięki pomocy innych.

Poniżej publikujemy prośby i marzenia naszych stypendystów. Po wybraniu przez fundatora marzenia, które chce wesprzeć i skontaktowaniu się z Fundacją ustalamy wspólnie sposób przekazania wsparcia. Informacje o spełnionych marzeniach również pojawią się na naszej stronie.

Jeśli możesz spełnić marzenie skontaktuj się z Fundacją!