Program stypendialny fundacji Vide Supra powstał z myślą o wsparciu finansowym utalentowanych młodych ludzi, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin. Chcielibyśmy, aby dzięki stypendium ufundowanemu przez darczyńców fundacji, nasi stypendyści mogli rozwijać swoje pasje artystyczne, sportowe i naukowe bez względu na warunki finansowe czy status rodzinny.

Stypendia są przeznaczane na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, zakup pomocy naukowych, opłacenie dodatkowych zajęć oraz umożliwianie udziału stypendystom w imprezach takich jak konkursy, festiwale czy przeglądy. Stypendyści są także wspierani przez wolontariuszy fundacji, którzy pomagają rozwiązywać problemy, proponują dodatkowe warsztaty i wykłady, informują o możliwościach wzięcia udziału w konkursach i projektach związanych z zainteresowaniami stypendystów.

Nabór do programu stypendialnego odbywa się raz w roku. Stypendia są przyznawane na okres roku szkolnego (10 miesięcy, bez okresu letnich wakacji). Stypendystą fundacji można zostać kilkukrotnie, jednak w każdym roku trzeba przejść przez proces weryfikacji i ogłaszany nabór.

Szczegółowe zasady Programu Stypendialnego z niezbędnymi dokumentami do wypełnienia przez zgłaszającego ogłaszane są w czerwcu, a kompletowane do września w roku kończącego poprzedni program.